Autori:

Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ, dipl. iur., diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu s diplomom summa cum laude, gdje je i doktorirao na Poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti. Zaposlen je kao docent na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Aktivno radi na prevođenju, prilagodbi i pravnoj redakciji pozitivnopravnih i povijesnopravnih općih akata, a područje njegova djelovanja još su jezik u pravu, problematika normiranja i akademsko pisanje.

Domagoj PERANIĆ, dipl. iur., diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci. Zaposlen je u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora kao savjetnik u Odboru za pravosuđe, a prethodno u Odboru za zakonodavstvo. Glavno područje njegova rada uključuje proučavanje domaćih i usporednih iskustava u zakonodavnoj praksi s naglaskom na pitanja pravne tehnike.

Suradnici:

Anamarija LIVAJA, mag. iur., magistrirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu s diplomom cum laude. Zaposlena je u RRIF-u, gdje obavlja pravne poslove. Posebno su područje njezina rada građansko pravo te pravna redakcija pravnih akata i pravnih tekstova.

Terezija MARIĆ, dipl. iur., diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, polaznica je Sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija Javna uprava na Sveučilištu u Zagrebu. Zaposlena je u Ministarstvu uprave, kao viši stručni savjetnik u Sektoru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sudjeluje pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih općih akata kojima se uređuju sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave te izrađuje mišljenja o usklađenosti drugih općih akata s općim aktima iz djelokruga Sektora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Marko ZORIČIĆ, dipl. ang. i soc., spec. konf. prev., diplomirao je engleski jezik i sociologiju te završio poslijediplomski specijalistički studij konferencijskog prevođenja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Imenovan je i stalnim sudskim tumačem za engleski jezik. Zaposlen je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. U pretpristupnom procesu sudjelovao je u prevođenju pravne stečevine Europske unije na hrvatski jezik kao prevoditelj, jezični redaktor i koordinator poslova. Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji sudjelovao je u jezičnoj redakturi općih akata EU-a u postupku njihovog donošenja.

Ivan PALČIĆ, dipl. iur., diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorand na Poslijediplomskom studiju javnog prava i javne uprave. Zaposlen je kao voditelj službe ad interim u Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva. Kao predstavnik Ministarstva gospodarstva redovito sudjeluje u radu Radne skupine vladinih stručnjaka za javnu nabavu i Radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji, Radne skupine za javnu nabavu pri Vijeću Europske unije i Resorne radne skupine za objedinjenu javnu nabavu pri Vladi Republike Hrvatske. Član je Nacionalnog višedioničkog foruma za e-Račun. Radi na izradi zakonskih i podzakonskih akata u području javne nabave.

Vjekoslav IVANČIĆ, mag. iur., magistrirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu s diplomom magna cum laude. Odvjetnik je i partner u odvjetničkom društvu Ostermann i Partneri d.o.o. Područje njegova rada je trgovačko pravo, a osobito projektno financiranje te dubinsko snimanje trgovačkih društava i sastavljanje transakcijske dokumentacije radi njihove kupnje ili prodaje, kao i zastupanje u sudskim i arbitražnim postupcima. Autor je više stručnih članaka iz područja trgovačkog prava.