nomotehnika-naslovnicaNomotehnika (složenica od grčkih riječi nomos (νόμος), što znači zakon i tehne (τέχνη) što znači vještina) je tehnika izrade općih pravnih akata, ili u užem smislu, pravna znanost o strukturi pravila i općih akata te o njihovu sastavljanju i izradi. Izrada općih pravnih akata poput zakona, uredaba, pravilnika, statuta, poslovnika, odluka, naputaka, naredaba i dr., složena je djelatnost koja obuhvaća niz nomotehničkih načela, koncepata, metoda, pravila, smjernica i preporuka. Pravna sigurnost umnogome ovisi o pravilnoj izradi općih pravnih akata, ali i o jasnoći, dorečenosti te preciznosti u njima sadržanih pojmova i izričaja. Svaki opći pravni akt mora imati primjerenu strukturu, sadržaj i precizni (nedvosmisleni) izričaj jer su to bitni čimbenici koji neposredno utječu kako na njegovu primjenu u praksi tako i na ostvarivanje namjeravanih ciljeva koji su se njegovim donošenjem željeli postići. Zbog svijesti o njihovoj važnosti za pravnu sigurnost i primjenu prava u pravnim poretcima oblikovana su načela, pravila i metode za izradu općih pravnih akata (tzv. nomotehnička pravila ili nomotehničke smjernice). Oni su se tijekom vremena izgrađivali, prilagođavali i unaprjeđivali, čime je postupno stvorena zasebna znanstvena disciplina – nomotehnika (njem. Gesetztechnik, Gesetzgebungstechnik; tal. formulazione techica dei testi legislativi; fra. méthodologie juridique de rédaction des textes juridiques; eng. legislative drafting).

Ovom se knjigom na jednostavan način i uz brojne praktične primjere čitatelju objašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata. Knjiga je stoga izrađena kao praktični priručnik s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize.

Autori: doc. dr. sc. Ivan Milotić, dipl. iur. i Domagoj Peranić, dipl. iur.

Suradnici: Anamarija Livaja, mag. iur.; Terezija Marić, dipl. iur.; Marko Zoričić, dipl. ang. i soc., spec. konf. prev.; Ivan Palčić, dipl. iur.; Vjekoslav Ivančić, mag. iur.

Izdavač: RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Pravna biblioteka, ožujak 2015., 416 stranica, ISBN: 978-953-272-116-4. Cijena: 189 kn Naruči…