Hrvatski sabor je na svojoj 17. sjednici, održanoj 19. lipnja 2015., donio Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor. Tim se aktom po prvi put utvrđuju osnovna pravila hrvatske nomotehnike koja će se primjenjivati pri izradi zakona i drugih akata koje donosi Hrvatski sabor. Pritom se očekuje da će se primjena Pravila na odgovarajući način proširiti i na propise i opće akte koje donose druga tijela središnje državne vlasti (Vlada RH, ministarstva, regulatorne agencije i dr.) kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pravila su objavljena u Narodnim novinama broj 74/2015. od 3. srpnja 2015., a stupaju na snagu 1. rujna 2015. godine, dokad svi ovlašteni predlagatelji (i stručni nositelji izrade) zakona i drugih akata koje donosi Sabor moraju uskladiti svoje prijedloge s Pravilima.

Pravila možete pronaći ovdje.

Zadnja izmjena: 6. srpnja 2015.